Do not wait; the time will never be 'just right'. Start where you stand, and work with whatever tools you may have at your command, and better tools will be found as you go along. - George Herbert

Consilier juridic - misiune

Câteva cuvinte despre exercitarea profesiei de consilier juridic.

Exercitarea profesiei de consilier juridic se realizează în baza Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.

Dintre atribuţiile principale: reprezentare în instanţă, acordare asistenţă juridică de specialitate, redactarea tuturor cererilor de chemare în judecată, formularea apărărilor şi exercitarea căilor de atac ...

Dreptul civil, astfel cum este recunoscut și în literatura de specialitate, este baza oricărei convenții, înțelegeri și răspunderi. Având în vedere importanța deosebită dată dreptului civil de către legiuitor, se cuvine a se cunoaște îndeaproape.

Dreptul comercial, deși nu mai este reglementat într-un act normativ distinct (cod comercial), legile aplicabile în materie - și fără a ne rezuma numai la acestea - sunt: Legea nr. 31/1990, Legea nr. 85/2014, Legea nr. 227/2015 ș.a.

Începând cu aderarea României la Uniunea Europeană din 2007 și văzând relațiile sociale internaționale intervenite între membrii comunității, a existat necesitatea uniformizării legislației la nivel european. Reglementările europene se aplică în România cu prioritate, deci cunoașterea acestor reglementări este impetuos necesară.

© 2012 - 2016 Dumitru Alexandru. All Rights Reserved.